Aktualności


Wykaz dokumentów, które należy złożyć po odbyciu stażu - praktyki:

  1. Wniosek o wypłatę stypendium stażowego,
  2. Ramowy program stażu - praktyki,
  3. Karta czasu odbywania stażu – praktyki,
  4. Dzienniczek stażu – praktyki,
  5. Opinia przedsiębiorstwa po odbyciu stażu,
  6. Certyfikat po odbyciu stażu.

Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się w zakładce dokumenty uczeń i dokumenty przedsiębiorca.